Ngôn ngữ

Tag Archives: Hợp tác

ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT “LẬP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH THEO ISO 14064-1:2018”

ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT “LẬP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH THEO ISO 14064-1:2018” Bắt đầu từ năm 2024, các doanh nghiệp tại Việt Nam phải thực hiện lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính (GHG) theo Nghị định […]

CCTPA VÀ LEANWARES HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI CARBON VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ Carbon ASEAN – CCTPA và Công ty Cổ phần Leanwares hợp tác phát triển, thực hiện các dự án, chương trình hành động, sáng kiến nhằm đồng hành cùng Chính phủ vì mục tiêu phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và ứng phó […]