Ngôn ngữ

Về chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích cổ vũ toàn dân tham gia phát triển dự án xanh, giảm phát thải, giảm nạn phá rừng, cải thiện các hoạt động nông nghiệp, giảm rác thải nhựa và nhiều hoạt động khác.
 
Chúng tôi tư vấn các chương trình để các doanh nghiệp và cá nhân đạt được kết quả tín chỉ carbon.

TẦM NHÌN

Trở thành Sàn tín chỉ Carbon mạnh nhất ASEAN.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy sự phát triển bền vững Việt Nam và các nước ASEAN bằng cách xác nhận, đo lường và giám sát các dự án giảm khí thải và bảo vệ môi trường, đồng thời cung cấp các giải pháp cho các tổ chức và cá nhân để giảm thiểu tác động của họ đến môi trường và đóng góp vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SÁNG TẠO

CCTPA luôn tìm kiếm cách mới mẻ để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển các giải pháp tiên tiến.

TRÁCH NHIỆM

CCTPA cam kết đảm bảo tính trách nhiệm xã hội và môi trường trong mọi hoạt động của chúng tôi.

TÍCH HỢP

CCTPA tin rằng sự hợp tác và tích hợp giữa các bên là chìa khóa cho sự thành công trong việc chống biến đổi khí hậu.