Ngôn ngữ

CCTPA VÀ LEANWARES HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI CARBON VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ Carbon ASEAN – CCTPA và Công ty Cổ phần Leanwares hợp tác phát triển, thực hiện các dự án, chương trình hành động, sáng kiến nhằm đồng hành cùng Chính phủ vì mục tiêu phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và ứng phó biến đổi khí hậu.


Hai bên cũng đồng hành trong các lĩnh vực thế mạnh để góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, bảo vệ môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.


Ông Huỳnh Thành Trung – Giám đốc Leanwares chia sẻ: “Chuyển đổi xanh, nhà máy xanh, công nghệ xanh, phát triển bền vững cho doanh nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu. Leanwares rất vui mừng khi có cơ hội hợp tác với CCTPA, hai bên sẽ cùng nhau khởi động những dự án chi tiết, kết hợp hiệu quả và thành công những giải pháp, nền tảng công nghệ theo xu hướng mới, phát triển xanh trên toàn cầu, từng bước hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu. Trong tương lai có thể mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực, tạo ra nhiều giá trị lợi ích hơn nữa cho cộng đồng“.

Share the Post: