Ngôn ngữ

Author Archives: Admin

Khóa Đào Tạo Đặc Biệt tại Tỉnh Bình Dương “Lập báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính – Phương pháp tính toán và xác định Khí nhà kính theo ISO 14064 -1:2018”

Khóa Đào Tạo Đặc Biệt tại Tỉnh Bình Dương “Lập báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính – Phương pháp tính toán và xác định Khí nhà kính theo ISO 14064 -1:2018” Dựa theo nhu cầu thực tế, bắt đầu từ năm 2024, các doanh nghiệp tại Việt Nam phải thực hiện lập Báo cáo kiểm […]