Logo Carbon-01

Category Archives: Quản lý rác thải

THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI VẤN ĐỀ RÁC THẢI – ĐÂY LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Chúng ta cần thừa nhận rằng quản lý chất thải không phải là một chủ đề hấp dẫn. Thực tế, ngay cả trong các cuộc thảo luận quốc tế về khí hậu và phát triển, việc giải quyết vấn đề chất thải cũng không được ưu tiên. Tuy nhiên, để thành công trong việc giải […]

BIẾN RÁC THẢI THÀNH KHO BÁU: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐANG CÁCH MẠNG HÓA QUY TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC THẢI NHƯ THẾ NÀO

Vấn nạn rác thải đang tàn phá hành tinh của chúng ta. Rất nhiều thứ chúng ta vứt bỏ đều được đổ vào các bãi rác khổng lồ. Những bãi xử lý rác thải khổng lồ này thường được tạo ra bằng cách phá hoại rừng hoặc đất có thể ở. Ví dụ, Hoa Kỳ […]