Logo Carbon-01

Daily Archives: 05/06/2024

HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN VỀ TÍN CHỈ CARBON VÀ BÙ TRỪ CARBON

Ngày nay, tín chỉ carbon và việc bù đắp carbon đang trở nên phổ biến. Nhưng bù đắp carbon là gì? Việc mua các tín dụng carbon chất lượng cao cho các công ty và tổ chức cơ hội để tài trợ các dự án loại bỏ hoặc giảm carbon nhằm đối phó với lượng […]

MỘT CHIẾN LƯỢC GIẢM CARBON LÀ CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

Bên cạnh những thuật ngữ chuyên ngành và khoa học phức tạp về phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, ẩn chứa một sự thật đơn giản: các công ty giảm thiểu phát thải từ hoạt động hàng ngày sẽ giảm thiểu được rủi ro. Người ta thường nghĩ là việc giảm khí […]