Logo Carbon-01

HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN VỀ TÍN CHỈ CARBON VÀ BÙ TRỪ CARBON

Ngày nay, tín chỉ carbon và việc bù đắp carbon đang trở nên phổ biến. Nhưng bù đắp carbon là gì? Việc mua các tín dụng carbon chất lượng cao cho các công ty và tổ chức cơ hội để tài trợ các dự án loại bỏ hoặc giảm carbon nhằm đối phó với lượng khí thải của chính họ.

Ý tưởng đơn giản là, sau khi một công ty tính toán được lượng khí thải carbon mà họ tạo ra, họ có thể trung hòa carbon chỉ bằng cách trả tiền để hỗ trợ việc loại bỏ hoặc giảm lượng khí thải carbon ở nơi khác. Tiền mà họ trả cho các “tín chỉ carbon” thường được sử dụng để tài trợ các dự án bền vững như việc trồng cây hoặc bảo vệ rừng, nhằm giữ cho carbon không bị thải ra môi trường.

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã trở thành một chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của cộng đồng. Đáp lại sức ép mạnh mẽ từ công chúng, các chính phủ và doanh nghiệp đã cố gắng để chứng minh cam kết của họ trong việc giảm khí thải hoặc loại bỏ nó. General Motors và Ford là ví dụ điển hình cho sự thay đổi trong suy nghĩ của các công ty. Để vẫn phù hợp trong một thế giới quan tâm đến môi trường, cả hai hãng sản xuất ô tô này đã bỏ việc phủ nhận biến đổi khí hậu trước đây và thay đổi chiến lược ứng phó với nhiên liệu hóa thạch bằng cam kết trở nên “carbon trung hòa”. Nhưng để đạt được mục tiêu này, cả hai hãng đều có thể cần phải khám phá về việc sử dụng các biện pháp bù đắp carbon.

Đối với các công ty trong các ngành công nghiệp có hành vi thải ra khí thải khó giảm — như năng lượng hóa thạch, vận tải biển, sản xuất thép, xi măng, vận tải bằng xe tải và hàng không — các tín dụng carbon là một “dây cứu sinh”, vì những ngành công nghiệp này khó thực hiện việc sử dụng điện “sạch” hơn so với các ngành khác.

Đối với doanh nghiệp, việc mua tín chỉ carbon là một cách hiệu quả, linh hoạt và thường là phương tiện để giảm lượng khí thải với chi phí hợp lý trong khi họ đang tiến hành các biện pháp giảm carbon. Nhưng cẩn thận—nếu việc sử dụng bù đắp carbon là giải pháp duy nhất để giảm dấu chân carbon của bạn, thay vì chỉ là một phần của một chiến lược bền vững rộng lớn hơn, tác động của biến đổi khí hậu sẽ vẫn tiếp tục như bình thường. Hơn nữa, từ quan điểm kinh doanh, việc sử dụng bù đắp carbon là một chi phí định kỳ hàng năm, không giống như các thay đổi vận hành có thể giảm chi phí như tiêu thụ năng lượng

Đối với doanh nghiệp, việc mua tín chỉ carbon là một cách hiệu quả, linh hoạt và thường là phương tiện để giảm lượng khí thải với chi phí hợp lý trong khi họ đang tiến hành các biện pháp giảm carbon. Nhưng cẩn thận—nếu việc sử dụng bù đắp carbon là giải pháp duy nhất để giảm dấu chân carbon của bạn, thay vì chỉ là một phần của một chiến lược bền vững rộng lớn hơn, tác động của biến đổi khí hậu sẽ vẫn tiếp tục như bình thường. Hơn nữa, từ quan điểm kinh doanh, việc sử dụng bù đắp carbon là một chi phí định kỳ hàng năm, không giống như các thay đổi vận hành có thể giảm chi phí như tiêu thụ năng lượng

Để cân bằng hoặc bù đắp lượng khí thải, các tín chỉ carbon cho phép tổ chức và cá nhân tài trợ các dự án loại bỏ hoặc giảm khí thải carbon.


Một tín chỉ carbon là một giấy phép có thể giao dịch cho phép một doanh nghiệp hoặc tổ chức sản xuất một lượng khí thải carbon nhất định. Thường thì chúng được giao dịch trên thị trường công cộng và thị trường tư nhân, nơi các doanh nghiệp ít sản xuất khí thải bán tín dụng dư cho những người vượt quá phần được phép phát thải của họ.


Một carbon bù đắp là bản thân tín chỉ carbon sau khi được mua—một công ty cân bằng hoặc sử dụng đi một lượng tín chỉ carbon đã được xác định để bù đắp cho lượng khí thải carbon của chính họ.

CCTPA là đơn vị thực hiện tư vấn dự án tín chỉ carbon
và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Share the Post: