Logo Carbon-01

Category Archives: E-Magazine: DECARBONIZATION

Nhằm thúc đẩy thị trường carbon minh bạch và hiệu quả, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực ASEAN, CCTPA giới thiệu đến Quý Doanh Nghiệp E-magazine “Decarbonisation” – chuỗi chuyên đề về các dự án phát triển bền vững và giảm dấu chân carbon.

HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN VỀ TÍN CHỈ CARBON VÀ BÙ TRỪ CARBON

Ngày nay, tín chỉ carbon và việc bù đắp carbon đang trở nên phổ biến. Nhưng bù đắp carbon là gì? Việc mua các tín dụng carbon chất lượng cao cho các công ty và tổ chức cơ hội để tài trợ các dự án loại bỏ hoặc giảm carbon nhằm đối phó với lượng […]

MỘT CHIẾN LƯỢC GIẢM CARBON LÀ CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

Bên cạnh những thuật ngữ chuyên ngành và khoa học phức tạp về phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, ẩn chứa một sự thật đơn giản: các công ty giảm thiểu phát thải từ hoạt động hàng ngày sẽ giảm thiểu được rủi ro. Người ta thường nghĩ là việc giảm khí […]