Ngôn ngữ

TIỀM NĂNG TÍN CHỈ CARBON

Lần đầu tiên, vào giữa tháng 12-2023, một số tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu được tiền từ bán tín chỉ carbon. Tỉnh Quảng Bình