Ngôn ngữ

TÍN DỤNG CARBON VÀ TƯƠNG LAI CỦA KINH TẾ BỀN VỮNG: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẢ THI

Việc kinh doanh tín chỉ carbon có thể giúp các tổ chức và thế giới đạt được các mục tiêu về khí hậu bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon và thực hiện hoạt động kinh doanh bền vững.

Thế giới có hai hình thức để quản lý phát thải. Một là hệ thống giao dịch phát thải (ETS), cho phép người phát thải thấp hơn bán các hạn ngạch (hay tín chỉ carbon) cho những người phát thải cao hơn, giá thị trường từ đó sẽ được thiết lập. Cách thức thứ hai là sự can thiệp trực tiếp của chính phủ khi đánh thuế carbon đối với khí thải. Làm thế nào tín chỉ carbon có thể trở thành công cụ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn cầu?

Bài viết này sẽ đưa ra một số giải pháp có thể mở rộng thị trường carbon tự nguyện và giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu về giảm phát thải.

Liên minh trong việc chinh phục biến đổi khí hậu

Số lượng doanh nghiệp cam kết cắt giảm lượng khí thải nhà kính (GHG) của chính họ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhận thấy không thể loại bỏ hoàn toàn hoặc cắt giảm lượng khí thải nhanh như mong muốn. Trường hợp này, việc sử dụng tín dụng carbon để bù đắp lượng khí thải không thể loại bỏ bằng các phương tiện khác là điều cần thiết. 

Thông qua thị trường carbon có thể tăng cường giảm phát thải khí nhà kính với chi phí của doanh nghiệp và xã hội thấp, thúc đẩy phát triển công nghệ phát thải thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tín dụng carbon cũng có khả năng giảm chi phí cho các công nghệ khí hậu mới bằng cách cung cấp đủ vốn cho các đơn vị nghiên cứu công nghệ giảm thải hoặc đầu tư dự án sinh ra tín chỉ carbon.

Tín dụng Carbon có thể giúp các công ty đạt được các mục tiêu giảm phát thải như thế nào?

Ngày nay, việc đạt được các mục tiêu về khí hậu dường như là mục tiêu quan trọng của các quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Các quốc gia hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu xuống dưới 2°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và hướng tới mục tiêu 1,5°C. Để ngăn chặn điều này đòi hỏi phải giảm gần một nửa lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2030 so với mức năm 2010 và cắt giảm xuống mức bằng 0 vào năm 2050.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã đưa ra những cam kết quan trọng để cắt giảm đáng kể lượng phát thải carbon, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trong những năm sắp tới. 

Trong số các doanh nghiệp đó, việc giảm lượng khí thải carbon để đạt mức trung hòa carbon hoặc bằng 0 có những hạn chế lớn. Ví dụ, một phần lớn tình trạng ô nhiễm của các công ty hoạt động trong ngành xi măng xuất phát từ các quy trình mà họ không thể dừng lại. Vậy làm thế nào họ có thể giảm lượng khí thải mà không phải dừng hoạt động kinh doanh? 

Tín dụng carbon hoạt động giống như giấy phép cho phép chủ sở hữu có quyền phát thải một lượng carbon nhất định theo thị trường tuân thủ. Trong Thị trường carbon tự nguyện (VCM), tín chỉ carbon đại diện cho lượng carbon tương ứng đã được giảm bớt hoặc loại bỏ. Mỗi khoản tín dụng carbon tương đương với một tấn carbon được loại bỏ hoặc ngăn chặn xâm nhập vào khí quyển.

Tín dụng carbon đã được sử dụng trong nhiều năm nay, nhưng việc sử dụng tự nguyện chỉ tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Như đã thấy trong biểu đồ của Katusa Research, nhiều doanh nghiệp mua khoảng 150 triệu tín dụng mỗi năm kể từ năm 2020.

Và khi những nỗ lực toàn cầu nhằm chuyển đổi sang các hoạt động phát thải carbon thấp và bền vững được tăng cường, nhu cầu về tín chỉ carbon cũng sẽ tăng lên. Dựa trên ước tính của ngành, nhu cầu tín dụng carbon hàng năm trên toàn cầu có thể lên tới 1,5 đến 2,0 tỷ tấn CO2 vào năm 2030 và lên tới 7 đến 13 GtCO2 vào năm 2050.

Điều đó cũng có nghĩa là quy mô VCM có thể đạt từ 30 tỷ đến 50 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như giá cả.

Nguồn: McKinsey & Company

Theo phân tích của McKinsey, nguồn cung tín chỉ carbon để đáp ứng nhu cầu dự kiến ​​như vậy sẽ đến từ các loại sau:

 • Tạo ra nguồn tài chính carbon thông qua việc tránh nạn phá rừng;
 • Dựa vào thiên nhiên, chẳng hạn như trồng lại rừng;
 • Tránh hoặc giảm lượng khí thải như khí mê-tan từ các bãi chôn lấp;
 • Và loại bỏ carbon dioxide khỏi khí quyển dựa trên công nghệ.

Mặc dù tương lai của hoạt động kinh doanh bền vững có thể trở nên khả thi thông qua tín dụng carbon, nhưng vẫn tồn tại một số thách thức có thể cản trở việc mở rộng quy mô của VCM. Nếu không được giải quyết triệt để, những rào cản này có thể làm giảm nguồn cung từ 8-12 GtCO2 mỗi năm xuống còn 1-5 GtCO2.

Những thách thức chính bao gồm:

 • Hầu hết việc cung cấp tín chỉ carbon dựa vào thiên nhiên đều tập trung ở một số quốc gia
 • Khó khăn trong việc thu hút đủ nguồn tài chính
 • Thời gian kéo dài giữa việc huy động vốn và bán tín dụng carbon
 • Các phương pháp xác minh và tính toán lượng carbon khác nhau
 • Một số nhầm lẫn trong định nghĩa về lợi ích liên đới của tín dụng (lợi ích ngoài việc giảm lượng carbon)
 • Thời gian thực hiện lâu trong việc xác minh chất lượng tín chỉ carbon, điều này rất quan trọng để đạt được tính toàn vẹn của thị trường
 • Các vấn đề khác bao gồm nhu cầu không thể đoán trước, tính thanh khoản thấp và tính sẵn có của dữ liệu hạn chế.

Mặc dù những thách thức này thực sự khó khăn nhưng chúng không phải là bất khả chiến bại. Bằng cách áp dụng các phương pháp tốt nhất trong việc sử dụng và tích hợp tín dụng carbon vào các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu, VCM có thể giúp đảm bảo tương lai của hoạt động kinh doanh bền vững.

Các phương pháp thực hành tốt nhất để mở rộng quy mô VCM

Tín dụng carbon có thể giúp thúc đẩy tính bền vững của doanh nghiệp bằng cách giúp các công ty đạt được mục tiêu về khí hậu. Và hầu hết các doanh nghiệp quy mô càng lớn càng thải carbon vào không khí nhiều nhất.

Miễn là những doanh nghiệp này nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon và đưa phát thải ròng về mức 0, doanh nghiệp đó vẫn có thể tiếp tục kinh doanh bền vững. Nhưng những doanh nghiệp lớn này có thể làm gì để đảm bảo rằng thị trường không tàn lụi mà vẫn phát triển?

Dưới đây là bốn giải pháp thể phát triển VCM và mở rộng quy mô để giảm lượng carbon nhiều hơn.

 1. Có các nguyên tắc thống nhất để xác định và xác minh tín chỉ carbon

Thị trường tín dụng carbon tự nguyện vẫn thiếu tính thanh khoản dồi dào để giao dịch hiệu quả. Nguyên nhân gây ra điều này là thực tế là các thuộc tính tín dụng thay đổi rất nhiều, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dự án tạo ra nó. Giá tín chỉ carbon phụ thuộc vào loại dự án cụ thể và/ hoặc vị trí của dự án.

Mỗi dự án cũng mang lại những lợi ích và giá trị gia tăng khác nhau, giá trị cũng khác nhau. Thuộc tính này khiến quá trình khớp người mua và người bán khá khó khăn và tốn thời gian.

Nhưng với các đặc điểm thống nhất xác định hoặc mô tả phần tín dụng, quá trình kết nối sẽ dễ dàng hơn. Một trong những đặc điểm này là chất lượng tín dụng.

Việc Hội đồng quốc tế về VCM công bố “Các nguyên tắc carbon cốt lõi” gần đây là điểm khởi đầu tốt để cả nhà cung cấp và người mua tham khảo. Các nguyên tắc được cung cấp cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc xác minh yêu cầu giảm lượng carbon của các khoản tín dụng.

Điều này cũng rất quan trọng khi xây dựng các hợp đồng tham chiếu về các hợp đồng tín dụng carbon và giá giao dịch tương ứng của chúng trên các sàn giao dịch. Trong trường hợp này, thị trường sẽ hiệu quả hơn khi tổng hợp các nguồn cung nhỏ hơn để phù hợp với giá thầu lớn hơn của người mua doanh nghiệp.

2.Phát triển cơ sở hạ tầng giao dịch và hậu giao dịch linh hoạt

Một VCM hoạt động tốt đòi hỏi cơ sở hạ tầng giao dịch linh hoạt. Chức năng đó là tạo điều kiện thuận lợi cho việc niêm yết và giao dịch hợp đồng với khối lượng lớn. Trên thực tế, điều này cho phép thiết lập cơ cấu tài chính cho các nhà phát triển dự án.

Điều tương tự cũng xảy ra với cơ sở hạ tầng sau giao dịch, chẳng hạn như cơ quan đăng ký và cơ quan thanh toán bù trừ. Họ phải hỗ trợ việc tạo ra thị trường tương lai và cung cấp sự bảo vệ vỡ nợ cần thiết cho đối tác.

Đặc biệt, các cơ quan đăng ký carbon cần cung cấp các dịch vụ cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp số nhận dạng cho từng dự án.

Những cơ sở hạ tầng này có thể giúp thúc đẩy tính minh bạch của dữ liệu và thông tin trên thị trường, từ đó tăng cường niềm tin giữa người mua và người bán. Điều này hiện không xảy ra ở VCM vì quyền truy cập bị hạn chế, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn. Các vấn đề về tính minh bạch đang gây khó khăn cho thị trường, khiến một số dự án bị đặt dấu hỏi và điều tra thêm.

Phân tích và báo cáo tập hợp dữ liệu tham chiếu có thể truy cập được từ nhiều cơ quan đăng ký khác nhau, nhằm cải thiện tính minh bạch.

3. Xây dựng Nguyên tắc Sử dụng Tín dụng Đúng đắn

Mặc dù nhiều công ty sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp lượng khí thải của mình nhưng đó không phải là lựa chọn tự động trong việc giảm lượng khí thải. Đây là lý do tại sao phải có những nguyên tắc rõ ràng và chặt chẽ trong việc quản lý việc sử dụng tín chỉ carbon.

Cụ thể, việc bù đắp phải là một dự án được thiết kế riêng cho những lượng khí thải quá khó giảm bớt. Không nên vượt qua các biện pháp giảm thiểu khí hậu khác trong khi vẫn đảm bảo thực tế sẽ giảm được nhiều carbon hơn.

Cách thực hành tốt nhất này yêu cầu doanh nghiệp phải công bố lượng khí thải carbon của mình trước tiên và tạo đường cơ sở cho nó. Từ đó, các mục tiêu và chiến lược giảm lượng carbon sẽ được thực hiện. Chỉ khi làm như vậy công ty mới biết được mình cần bao nhiêu lượng khí thải để bù đắp và mua được các khoản tín dụng tương ứng.

4. Bảo vệ tính toàn vẹn của VCM

Tương tự với tính minh bạch, VCM cũng đang phải đối mặt với vấn đề liêm chính. Một giải pháp là có sẵn một hệ thống kỹ thuật số để đăng ký và xác minh tính xác thực của tín dụng trước khi phát hành. Người xác minh phải có khả năng giám sát tác động của dự án thường xuyên để xác nhận các tuyên bố giảm lượng carbon.

Điều đó không chỉ bảo vệ tính toàn vẹn của tín dụng carbon mà còn có thể giúp các nhà phát triển cắt giảm chi phí liên quan. Số hóa chuyển sang tiêu chuẩn hóa giúp giảm chi phí phát hành đồng thời cải thiện độ tin cậy bù đắp trong các cam kết về khí hậu của doanh nghiệp.

Cuối cùng, cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính liêm chính bằng cách giám sát hành vi của những người tham gia thị trường và các chức năng tổng thể của thị trường.

Tóm lại, các doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể giảm lượng khí thải carbon bằng cách sử dụng các nguồn và công nghệ năng lượng sạch. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn cần tín dụng carbon để bổ sung cho các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời điều chỉnh chúng với các mục tiêu bền vững của doanh nghiệp. Bằng cách tuân theo bốn phương pháp thực hành tốt nhất đã được xác định, thị trường tín dụng carbon tự nguyện được mở rộng quy mô có thể giúp đảm bảo tương lai của hoạt động kinh doanh bền vững.

Nguồn: carboncredits.com

Share the Post: