Ngôn ngữ

TÍN CHỈ CARBON: CÔNG CỤ THIẾT YẾU TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tín chỉ carbon tự nguyện đang thu hút nhiều sự chú ý, bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, và nhiều người tin rằng tín chỉ carbon đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Khi các doanh nghiệp cam kết các mục tiêu lớn hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm  giúp giảm lượng khí thải carbon toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đặc biệt được phát triển giúp những tác nhân gây ô nhiễm cắt giảm và quản lý lượng khí thải carbon đang trên đà tăng lên của họ. Công cụ hoặc đơn vị được sử dụng để giao dịch trong thị trường này là tín chỉ carbon.

Công cụ này thực sự cần thiết như thế nào trong việc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu? Phần này sẽ giải thích cũng như thảo luận về vai trò kép của tín chỉ carbon trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và những thách thức lớn mà thị trường tín chỉ carbon phải giải quyết.

Giải quyết khủng hoảng khí hậu bằng tín chỉ carbon

Tín chỉ carbon còn được gọi là bù đắp carbon trong thị trường carbon tự nguyện (VCM). Theo quy định của thị trường, chúng được gọi là trợ cấp carbon hoặc giấy phép carbon cho phép doanh nghiệp sở hữu một lượng khí thải carbon nhất định.

Thị trường carbon có kiểm soát được ra đời từ các luật bắt buộc giảm lượng carbon. Nó được quản lý bởi hệ thống giao dịch phát thải (ETS)hay còn được gọi là hệ thống giao dịch và giới hạn. Nó mở rộng quy mô của VCM (1 tỷ USD), với giá trị thị trường đạt 851 tỷ USD.

Mặc dù hoạt động kinh doanh lượng khí thải carbon trên thị trường tuân thủ cũng có hiệu quả tương đương nhưng trọng tâm vẫn VCM.

Chỉ những doanh nghiệp có lượng phát thải lớn  mới được chính phủ các quốc gia yêu cầu không vượt quá giới hạn phát thải cho phép, nhưng các sáng kiến ​​​​giảm carbon tự nguyện từ các tập đoàn lớn cũng đang bị chôn vùi, chưa thực hiện được. Hơn thế nữa, ngày càng có  nhiều nhà đầu tư và các bên liên quan thúc đẩy việc giảm lượng CO2 đầy tham vọng.

Điều đó có nghĩa là các công ty phải đầu tư vào các công nghệ có thể cắt giảm lượng lớn khí thải CO2. Bất kỳ lượng khí thải nào họ chưa thể tránh hoặc giảm thiểu đều phải được bù đắp bằng cách mua hoặc đầu tư vào các dự án tạo ra tín chỉ carbon.

Tín chỉ bù đắp carbon cho phép các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm thiểu phát thải vànet zero. Do đó, họ tăng cường các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động thảm khốc của chúng theo hai cách.

Vai trò của việc bù đắp carbon trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Mỗi khoản tín chỉ carbon đại diện cho một tấn CO2 hoặc lượng khí tương đương được giảm phát thải hoặc loại bỏ khỏi khí quyển.

Nhưng đối với một dự án tạo ra tín chỉ carbon, dự án đó phải chứng minh rằng mức giảm phát thải của dự án đó đáp ứng bộ các tiêu chí bao gồm tính thực tế, bổ sung, có thể đo lường được, vĩnh viễn và được xác minh.

Điều quan trọng nữa là phải có các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo các dự án thực sự giải quyết và giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn tác động đến môi trường và xã hội.

Chỉ sau khi đáp ứng được các tiêu chí đó, dự án mới có thể cấp tín chỉ tương ứng với lượng khí thải carbon giảm được. Và chỉ khi tín chỉ bị loại bỏ, bị xóa khỏi danh sách đăng ký, nó mới có thể được cho là đáp ứng mục tiêu khí hậu.

Nói cách khác, chỉ khi người mua, người có tên tín chỉ đã được đăng ký và hủy bỏ, mới có thể  khẳng định các tác động của nó. Sau khi ngừng hoạt động, khoản tín chỉ đó sẽ không được lưu hành hoặc không được giao dịch trên thị trường carbon nữa.

Thu nhập từ việc bán tín chỉ carbon sẽ hỗ trợ cho sự phát triển, hoặc trong một số trường hợp, việc thực hiện các dự án carbon có thể đạt đến hơn 170 loại khác nhau. Chúng bao gồm các loại chính sau đây:

  • Năng lượng tái tạo, ví dụ: trang trại năng lượng mặt trời hoặc gió
  • nhiên liệu hóa thạch dựa trên các chất thay thế, ví dụ: nhiên liệu sinh học
  • Các giải pháp khí hậu tự nhiên, ví dụ: trồng lại rừng
  • Hiệu suất năng lượng
  • Phục hồi tài nguyên, ví dụ: tránh phát thải khí metan

Các dự án này thuộc nhóm tránh/giảm thiểu carbon hoặc loại bỏ carbon.

Việc phân biệt các nhóm này là rất quan trọng để thể hiện vai trò kép của tín chỉ carbon trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

  • Vai trò đầu tiên giải quyết các vấn đề trước mắt: tín chỉ carbon từ lượng khí thải tránh được hoặc giảm thiểu được có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không có carbon. Các ví dụ phổ biến về các dự án được hỗ trợ bởi tín chỉ tránh carbon bao gồm năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và cải thiện quản lý rừng. Tránh phát thải thường là một biện pháp tiết kiệm chi phí để giải quyết lượng khí thải CO2.
  • Vai trò thứ hai giải quyết các vấn đề lâu dài: tín chỉ carbon đóng vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng quy mô các dự án loại bỏ carbon và chúng rất cần thiết để bù đắp lượng khí thải dư thừa hoặc lượng khí thải không thể tránh khỏi. Để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phải loại bỏ khoảng 5 tỷ tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Một số ví dụ về các dự án loại bỏ CO2 bao gồm trồng rừng và thu giữ carbon dựa trên công nghệ như thu giữ không khí trực tiếp (DAC). Tín chỉ carbon có thể giúp tài trợ cho việc phát triển và nhân rộng các giải pháp này.

Sử dụng Tín chỉ Carbon trong các Mục tiêu Khí hậu của Doanh nghiệp

Gắn các cam kết về khí hậu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp  với các ứng dụng khoa học mới nhất là cách tốt nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nếu một công ty không có bất kỳ nền tảng cơ bản nào để làm cơ sở cho các mục tiêu giảm phát thải của mình thì trước tiên công ty phải tạo ra nền tảng đó.

Sáng kiến ​​Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi) đã được thành lập để  thiết lập các mục tiêu về khí hậu, và được hơn 1.000 công ty áp dụng.

SBTi đặc biệt bao gồm các tập đoàn đa quốc gia lớn và các đơn vị phát thải nặng đang thực hiện nhiều hành động khác nhau để giảm lượng khí thải. Bao gồm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, chuyển sang năng lượng tái tạo và giải quyết vấn đề phát thải chuỗi giá trị hoặc Nguồn cung cấp 3.

Các loại mục tiêu và hành động khác nhau về khí hậu

Theo hệ thống phân cấp giảm thiểu khí hậu được trình bày ở trên, việc tránh phát thải trực tiếp trong công ty phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng đối với lượng phát thải CO2 không thể tránh khỏi, bước tiếp theo là bù đắp chúng thông qua tín chỉ carbon.

Các công ty có thể sử dụng tín chỉ bù đắp carbon theo nhiều cách khác nhau mà họ cho là phù hợp với mục tiêu biến đổi khí hậu của mình. Họ có thể sử dụng nó để cam kết trung hòa carbon, tác động tích cực đến khí hậu và không có lượng khí thải ròng.

Mặc dù khác nhau nhưng tất cả đều liên quan đến một công ty hoặc tổ chức bổ sung cho việc cắt giảm nội bộ bằng cách tài trợ cho việc cắt giảm ở nơi khác thông qua việc mua tín chỉ carbon. Việc bù đắp lượng khí thải CO2 cho phép một công ty tính toán mức giảm trong các báo cáo giảm thiểu khí hậu còn sót lại.

Trung hòa carbon có nghĩa là bù đắp cho lượng khí thải không giảm bằng cách tính lượng carbon tín chỉ vào một phần nhất định trong lượng khí thải của nó. Nó có thể ở cấp độ sản phẩm hoặc cấp độ hoạt động, thường là hàng năm.

Hướng tới mục tiêu tích cực về khí hậu có nghĩa là vượt xa các mục tiêu đã đặt ra để tạo ra tác động tích cực thực sự. Ví dụ, Microsoft đã tiến thêm một bước nữa trong hành động về khí hậu của mình bằng cách mở rộng các mục tiêu của họ từ trung lập sang tích cực về khí hậu. Gã khổng lồ công nghệ đã đầu tư hàng triệu đô la vào các dự án tạo ra tín chỉ carbon, thúc đẩy các sáng kiến ​​loại bỏ CO2.

Cuối cùng, đạt được mục tiêu net zero có nghĩa là giảm lượng khí thải carbon và cân bằng lượng khí thải dư thừa vào mục tiêu của năm. Đối với một số tác nhân trong ngành, mục tiêu net zero đáng tin cậy liên quan đến việc cắt giảm phát thải một cách khoa học bằng cách sử dụng tín chỉ loại bỏ carbon.

Cam kết chung lớn nhất về khí hậu trong lịch sử Hoa Kỳ, Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ, tiếp tục thúc đẩy thị trường tín chỉ loại bỏ CO2. Các ưu đãi tài chính do luật biến đổi khí hậu mang lại sẽ khuyến khích các dự án mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực, công ty đổi mới công nghệ loại bỏ carbon.

Vì vậy, các tập đoàn lớn cam kết như thế nào trong cam kết trung hòa carbon hoặc Netzero?

Biểu đồ dưới đây cho thấy điều đó.

Sau 3 năm tăng trưởng vượt bậc liên tiếp, VCM đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng cao kỷ lục về phát hành tín chỉ carbon và quỹ hưu trí. Điều này phần lớn là do các cam kết net zero của doanh nghiệp và các cam kết về khí hậu khác ngày càng tăng.

Số lượng công ty cam kết net zero  đã tăng gần 400% so với năm 2015 (số liệu tính đến năm 2022)

Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ còn tiếp tục khi cả các tập đoàn và cá nhân vẫn đang đổ tiền vào các dự án carbon. Tác động môi trường do các dự án này mang lại khiến nhiều người tin tưởng rằng tín chỉ carbon thực sự mang lại giá trị thiết thực. Đó là một công cụ thị trường thiết yếu mà các doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng để giúp chống lại những tác động xấu của biến đổi khí hậu.

Kế quả là, mặc dù thị trường tín chỉ carbon tự nguyện tương đối nhỏ, nhưng nó đang có động lực đáng kể và tiềm năng của nó trong việc giúp thế giới giải quyết khủng hoảng khí hậu đang thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Do đó, có thể hiểu được rằng các ước tính của ngành cho thấy VCM sẽ tiếp tục mở rộng.

Những thách thức chính cần giải quyết

Xu hướng tăng trưởng đi lên của VCM không hề thuận lợi; có một số thách thức lớn mà thị trường phải giải quyết để phát huy hết tiềm năng của nó. Hãy xác định ba thách thức  lớn và lý do loại bỏ các thách thức để thị trường carbon tiếp tục phát triển.

Việc cung cấp giải pháp cho những thách thức này sẽ tạo ra nhiều tiềm năng hơn cho tín chỉ carbon, giúp chúng trở thành một công cụ quan trọng trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Hướng dẫn do Hội đồng Liêm chính thiết lập “Các nguyên tắc Carbon cốt lõi” sẽ thúc đẩy tính liêm chính, minh bạch và tăng trưởng thị trường.

 • Đảm bảo chất lượng và tác động

Mặc dù đã tồn tại các tiêu chuẩn chứng minh tính khả thi của dự án , nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa có sự minh bạch hoàn toàn về tiến độ của dự án.

Thêm vào đó là những lo ngại mà các bên liên quan đưa ra khi đề cập đến một số vấn đề của các dự án mà họ hỗ trợ. Những điều này thường liên quan đến tính bổ sung và tính lâu dài của việc giảm lượng carbon mà các dự án tuyên bố sẽ đạt được.

Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu những cây được bảo vệ trong dự án trồng rừng bị thiêu rụi do cháy rừng? Bất kỳ lượng carbon nào họ hứa sẽ thu giữ đều thải trở lại khí quyển và mất đi tính lâu dài. Điều này đặt ra câu hỏi về tính lâu dài của các khoản tín chỉ liên quan đến dự án.

Do đó, việc đảm bảo chất lượng của tín chỉ carbon và tác động môi trường của chúng là rất quan trọng.

 • Khiến các bên hiểu được quy chuẩn chung

Rõ ràng là tín chỉ carbon có một vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu khí hậu của thế giới, nhưng không phải tất cả các bên liên quan hoặc các bên quan tâm đều đồng ý về cách sử dụng công cụ này như một phần không thể thiếu trong chiến lược khí hậu của họ.

Đó là bởi vì không có tiêu chuẩn thống nhất nào hướng dẫn cho thị trường này. Điều này gây ra sự nhầm lẫn và khác biệt trong việc sử dụng tín chỉ trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0  của các công ty.

Việc loại bỏ những rào cản là rất quan trọng để các nhà lãnh đạo công ty biết cách điều chỉnh việc sử dụng tín chỉ carbon trong các kế hoạch phát triển bền vững của công ty và chiến lược khí hậu. Họ nên đầu tư trực tiếp vào các sáng kiến ​​loại bỏ carbon hay hỗ trợ các dự án tránh carbon khác? Một tiêu chuẩn rõ ràng và thống nhất có thể giúp giải quyết vấn đề này.

 • Xóa bỏ sự mơ hồ trong các quy định

Điều 6 của Thỏa thuận Paris đã khai sinh ra tín chỉ carbon tự nguyện như một công cụ hoặc cơ chế thị trường quan trọng để thúc đẩy đầu tư vào hành động vì khí hậu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về hướng dẫn cụ thể của Điều 6 vẫn đang diễn ra, để lại những nghĩa vụ pháp lý không rõ ràng cho các bên tham gia thị trường.

Ví dụ, khoản bù đắp carbon do một công ty tư nhân mua có được tính vào mục tiêu khí hậu của một quốc gia không? Hay họ vẫn giữ bí mật và tự nguyện? Chính phủ có nên đứng ngoài các giao dịch VCM và để các lực lượng thị trường tự vận hành không?

Việc làm rõ các ranh giới có thể giúp cả nhà phát triển dự án và nhà đầu tư có đủ động lực để tham gia thị trường. Sự nhầm lẫn về các yêu cầu pháp lý sẽ ngăn cản họ đổi mới và đầu tư.

Không thể phủ nhận, tín chỉ carbon đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chúng kết nối các nhà đầu tư doanh nghiệp hỗ trợ các hành động về khí hậu nằm ngoài tầm với của họ và tài trợ cho các dự án loại bỏ carbon của riêng họ.

Nhưng để phát huy hết tiềm năng của thị trường, việc loại bỏ các rào cản là cần thiết. Điều này sẽ có lợi không chỉ trong việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu mà còn mang lại những lợi ích khác cho con người và hành tinh.

 

Nguồn: carboncredits.com

Share the Post: