Logo Carbon-01

Author Archives: SalaMediaz

RA MẮT SÀN GIAO DỊCH TÍN CHỈ CARBON ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Ngày 29/9/2023, Tập đoàn CT Group chính thức ra mắt Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ Carbon ASEAN, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khởi động sàn giao dịch tín chỉ carbon, chủ động thích ứng chính sách thương mại về môi trường quốc tế, đồng thời hướng tới […]

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TÍN CHỈ CARBON CỦA CLIMATE ACTION RESERVE

Bước 1: Cơ quan kiểm định nhận công nhận Cơ quan kiểm chứng đáp ứng đầy đủ các công nhận yêu cầu và hai người xác minh chính đã hoàn thành thành công khóa đào tạo xác minh dự án bắt buộc. Bước 2: Nhà phát triển dự án lựa chọn cơ quan đã được […]

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TÍN CHỈ CARBON

1.       Quy trình kiểm định tín chỉ Carbon của VCS Sàn tín chỉ Carbon cung cấp một tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng để xác định tính đủ điều kiện của dự án và kiểm định tín chỉ carbon cho các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính (GHG). Để phát hành đơn vị […]

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA SÀN GIAO DỊCH TÍN CHỈ CARBON

– Xác thực và Chứng nhận: Sàn giao dịch thường xác thực và chứng nhận các tổ chức và cá nhân tham gia để đảm bảo họ đủ điều kiện tham gia vào thị trường carbon. – Tạo Thị trường: Sàn tạo điều kiện để mua và bán giấy phép carbon thông qua cung cấp […]

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SÀN GIAO DỊCH CARBON QUỐC TẾ

1. Đăng ký và Cấp phép: Sàn giao dịch carbon phải đăng ký và được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tài chính hoặc môi trường của quốc gia hoặc khu vực mà nó hoạt động. 2. Tham gia của Đối tượng: Các tổ chức, công ty, hoặc cá nhân có quyền […]