Logo Carbon-01

Daily Archives: 25/05/2024

THỨ TRƯỞNG TRẦN DUY ĐÔNG TIẾP ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CT GROUP

Ngày 23/5/2024, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông đã tiếp ông Vincent Choo Wing Sung, Giám đốc Xúc tiến đầu tư, CT Group và bà Hum Wei Mei, Giám đốc Toàn cầu về Sản phẩm Môi trường, ACX (AirCarbon Exchange). Các đại biểu tham dự buổi tiếp. […]