Logo Carbon-01

Daily Archives: 24/05/2024

TÌM CƠ HỘI HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN TÍN CHỈ CARBON TẠI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

Sáng ngày 22/5/2024, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cùng với Công ty cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ Carbon ASEAN (CCTPA), đã có buổi làm việc nhằm trao đổi tìm cơ hội hỗ trợ, phát triển tín chỉ carbon tại Việt Nam trong tương lai. Cơ hội cho […]