Logo Carbon-01

Daily Archives: 17/05/2024

CCTPA TRAO TẶNG MÁY VI TÍNH ĐẾN 3 ĐIỂM TRƯỜNG KHÓ KHĂN TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

HÀNH TRÌNH Ngày 10/4/2024, Đại diện Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN (CCTPA) đã trao tặng 70 chiếc máy vi tính cho 3 điểm trường tại tỉnh Điện Biên. Góp phần tạo một môi trường học tập chất lượng, tiếp sức cho các em trên hành trình hội nhập, phát triển […]