Logo Carbon-01

Daily Archives: 06/04/2024

Khóa đào tạo đặc biệt “Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018” thiết thực cho các doanh nghiệp

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại TP.HCM, Tổ chức Chứng nhận SGS Việt Nam và Công ty Cổ phần sàn giao dịch tín chỉ Carbon ASEAN (CT Group) tổ chức Khóa đào tạo đặc biệt “Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính – Phương pháp tính toán […]