Ngôn ngữ

VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ APEC HỖ TRỢ CƠ CHẾ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG CARBON

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, một trong các công cụ chính sách mà APEC đang thực hiện và chia sẻ thông lệ tốt giữa các thành viên đó là thị trường carbon tự nguyện.

Trong khuôn khổ của Hội nghị APEC 2023, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 (diễn ra tại San Francisco, Hoa Kỳ) có sự tham dự của bộ trưởng tài chính 21 nền kinh tế APEC và các đại diện của các Tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng đang được quan tâm hiện nay.

Các ưu tiên hợp tác APEC năm nay gắn liền với các vấn đề quan trọng đang được các thành viên cùng quan tâm như về mô hình trọng cung hiện đại, về tài chính cho phát triển bền vững.

Về mô hình trọng cung hiện đại, hội nghị đã thảo luận về các công cụ chính sách để giải quyết những thất bại của thị trường gây trở ngại nguồn cung cho nền kinh tế như lực lượng lao động, vốn nhân lực, cơ sở hạ tầng thiết yếu, nghiên cứu và phát triển, và chất lượng môi trường. Những chính sách này thường có thể thúc đẩy tăng trưởng dài hạn theo cách làm giảm bất bình đẳng và giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 diễn ra tại Hoa Kỳ có sự tham dự của bộ trưởng tài chính 21 nền kinh tế APEC. Ảnh: BTC

Liên quan đến vấn đề tài chính bền vững, trước các thách thức do biến đổi khí hậu tác động tới các mục tiêu tăng trưởng của khu vực, Việt Nam và các thành viên APEC đã chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các công cụ và cơ chế tài chính và tăng khả năng tiếp cận nguồn tài chính giúp giải quyết các nút thắt cho các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực APEC về tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và thiết lập, vận hành thị trường carbon tự nguyện.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ về nỗ lực triển khai các cam kết quốc tế về giảm phát thải ròng khí nhà kính về “0” tại COP26 và Tuyên bố JETP trong việc huy động nguồn lực tài chính quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu chuyển đổi năng lượng trong nước công bằng, khả thi, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, đại diện cho các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong khi phải thực hiện mục tiêu giảm phát thải mạnh mẽ với lộ trình tương đương nhiều nước phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Việt Nam hoan nghênh các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế cung cấp các khoản vay ưu đãi, đảm bảo nguồn vốn mang tính hỗ trợ, tăng thành tố ưu đãi để giảm chi phí huy động vốn, đảm bảo chi phí hợp lý người dân có thể đáp ứng, tăng khả năng thu hồi vốn. Cùng với đó, tăng cường các khoản viện trợ không hoàn lại cho các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, một trong các công cụ chính sách mà APEC đang thực hiện và chia sẻ thông lệ tốt giữa các thành viên đó là thị trường carbon tự nguyện, hiện nay Việt Nam đã có một số tiền đề về chính sách để thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước thông qua Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon.

Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế của APEC trong vấn đề này, nhất là chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng cơ chế, chính sách tài chính để hình thành và vận hành thị trường carbon mà Bộ Tài chính Việt Nam đang được giao triển khai.

Nguồn: báo Sài Gòn Giải Phóng

Share the Post: