Logo Carbon-01

[ĐIỂM TIN DỰ ÁN BỀN VỮNG] – RỪNG CAO SU ECO2 GUATEMALA

Hoạt động dự án là trồng rừng cao su dọc theo khu vực Guatemala của Trung Mỹ.  Mục tiêu là thiết lập ít nhất 10.000 ha rừng cao su mới. Mô hình trồng rừng bao gồm việc áp dụng quản lý rừng bền vững hoặc có trách nhiệm cho tất cả các đồn điền được bao gồm trong Dự án; những thực tiễn quản lý sử dụng đất này sẽ không chỉ cho phép quản lý có trách nhiệm về các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường mà còn góp phần vào các cam kết quản lý đồn điền lâu dài mạnh mẽ hơn, thúc đẩy đổi mới

Vườn ươm cao su
Cây cao su non

Rừng cao su sẽ được triển khai tại các khu vực địa lý sau của Guatemala: San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz và Petén.

Cây cao su trưởng thành

Dự án sẽ đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc trồng lại rừng bằng cây cao su Hevea brasiliensis trên những vùng đất bị suy thoái. Hoạt động dự án được thực hiện trên các vùng đất hiện đang bị thoái hóa hoặc đang trong quá trình thoái hóa, dự kiến sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường (không bị thoái hóa) hoặc đất không bị thoái hóa mà không có thêm lợi nhuận tài chính để bù đắp cho các chi phí đã bỏ ra. Dự án tái trồng rừng với cây cao su Hevea brasiliensis trên đất bị thoái hóa hoặc đang thoái hóa là một cách hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng đất, bảo vệ đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

>>> XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY: ECO2 Rubber Forests Guatemala PDD

Share the Post: