Ngôn ngữ

CCTPA VÀ LAGOM LIÊN KẾT THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIẢM PHÁT THẢI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sáng ngày 05.12.2023, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ carbon Asean (CCTPA) và Lagom Việt Nam ký kết đồng hành triển khai chuỗi hoạt động giảm phát thải carbon, dự án tạo tín chỉ carbon và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hình ảnh tại buổi lễ ký kết giữa CCTPA và LAGOM

Là đơn vị tích cực trong việc phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, CCTPA đang nỗ lực đóng góp vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050. CCTPA đã khởi xướng nhiều hành động cụ thể trong lĩnh vực giảm phát thải carbon, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu triển khai dự án tín chỉ carbon, chuyển giao ứng dụng công nghệ xanh, ít carbon và hiệu quả hơn.

Buổi lễ ký kết giữ CCTPA và LAGOM

Lagom Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục môi trường; thu gom và tái chế rác thải; tư vấn chuyển giao công nghệ, mô hình quản lý, xử lý rác thải. Lagom Việt Nam đã và đang tham dự nhiều dự án thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn (Circular Economy) cũng như giảm thiểu tác động của chất thải giá trị thấp đối với môi trường.

Từ những thế mạnh năng lực của mỗi bên, CCTPA và Lagom sẽ hợp tác nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải, dự án tín chỉ carbon và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Chia sẻ tại sự kiện ký kết, đại diện hai bên cho rằng, quan hệ hợp tác này có ý nghĩa quan trọng để cùng thực hiện mục tiêu Net Zero mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Share the Post: